Featured post

KRIST' KI 'JOBA RE DE

Words: Lewis Hensley, 1867 Music: St. Cecilia, Kingsland Krist' ki 'joba Re de, Ki ase Re bere; F' opa-rin Re fo Gbogbo...

Thursday, 18 December 2014

GBO OHUN ALORE

Words: Horatius Bonar
Gbo ohun alore,
Ji, ara, ji;
Jesu ma fere de,
Ji, ara, ji,
Omo oru ni sun,
Omo imole leyin,
Ti yin logo didan,
Ji, ara, ji.

So fegbe to ti ji,
Ara, sora;
Ase Jesu daju,
Ara, sora;
E se b'olusona
Nilekun Oluwa yin
Bi O tile pe de,
Ara, sora.

Gbo ohun iriju,
Ara, sise;
Ise na kari wa,
Ara, sise;
Ogba Oluwa wa,
Kun fun'se nigba gbogbo
Yoo si fun wa lere,
Ara sise.

Gbo ohun Oluwa wa,
E gbadura;
Be fe kinu Re dun
E gbadura;
Ese 'mu beru wa,
Alailera si ni wa;
Ni ijakadi yin,
E gbadura

Ko orin ikehin,
Yin, ara, yin;
Mimo ni Oluwa.
Yin, ara, yin:
Ki lo tun ye ahon,
To fere b'Angel' korin,
T'y'o ro lorun titi,
Yin, ara, yin.
Hark! ’tis the watchman’s cry,
Wake, brethren, wake!
Jesus our Lord is nigh;
Wake, brethren, wake!
Sleep is for sons of night;
Ye are children of the light,
Yours is the glory bright;
Wake, brethren, wake!

Call to each waking band,
Watch, brethren, watch!
Clear is our Lord’s command;
Watch, brethren, watch!
Be ye as men that wait
Always at the Master’s gate,
E’en though He tarry late;
Watch, brethren, watch!

Heed we the steward’s call,
Work, brethren, work!
There’s room enough for all;
Work, brethren, work!
This vineyard of the Lord
Constant labor will afford;
Yours is a sure reward;
Work, brethren, work!

Hear we the Shepherd’s voice,
Pray, brethren, pray!
Would ye His heart rejoice?
Pray, brethren, pray!
Sin calls for constant fear,
Weakness needs the Strong One near
Long as ye struggle here;
Pray, brethren, pray!

Now sound the final chord,
Praise, brethren, praise!
Thrice holy is our Lord;
Praise, brethren, praise!
What more befits the tongues
Soon to lead the angels’ songs,
While Heav’n the note prolongs,
Praise, brethren, praise!

Source: The Cyber Hymnal #2657

No comments:

Post a Comment