Featured post

KRIST' KI 'JOBA RE DE

Words: Lewis Hensley, 1867 Music: St. Cecilia, Kingsland Krist' ki 'joba Re de, Ki ase Re bere; F' opa-rin Re fo Gbogbo...

Thursday, 18 December 2014

Wo Oju Sanma

Wo oju sanma ohun ni,
Wo lila orun ooro;
Ji loju orun, okan mi,
Dide ko si ma sora;
Olugbala
Tun n pada bo wa saye.

Ope ti mo ti n reti Re,
L'are lokan mi n duro,
Aye ko ni ayo fun mi,
Nibi ti ko tan 'mole,
Olugbala,
'Gbawo n'Iwo o pada?

Igbala mi sunm' etile,
Oru fere koja na,
Je ki n wa nipo irele,
Ki n s'afojusona Re,
Olugbala
Titi n o fi roju Re.

Je ki fitila mi ma jo,
Ki n ma sako kiri mo,
Ki n sa ma reti abo Re,
Lati mu mi lo sile;
Olugbala
Yara k'O ma bo kankan.
Behold, see yonder horizon
Behold the morning sunrise
Wake from thy deep sleep, thou my heart
Arise and be thou watchful;
Blessed Saviour, blessed Saviour
Coming again to the earth

It's long I've been expecting Thee
My weary heart long doth wait
The world has no more joy for me,
E'er its light has become dark
Blessed Saviour, blessed Saviour,
When will Thou come back again

My salvation doth draw nearer
The dark night is almost gone
Let me be in humble estate
Let me keep watching for Thee,
Blessed Saviour, blessed Saviour,
Until I, Thy face behold

Let my lamp now keep burning
That I may not stray again,
Just to expect Thy coming back
And to take me to Thy home
Blessed Saviour, blessed Saviour,
I am waiting, quickly come.

Source: Hymnaro #89
Aroyehun ©2013

No comments:

Post a Comment